Personen / Kollegium
 
Fachschaft
Leitung
Biologie
 
 
Fachgruppenleitung
Herr Koschel
 
Sammlungsleitung
Herr Koschel
Chemie
 
 
Fachgruppenleitung
Frau Fieberg
 
Sammlungsleitung
Frau Fieberg
Deutsch (Fachgruppenleitung)
Frau Olsen
Englisch (Fachgruppenleitung)
Frau Heitbrink
Erdkunde (Fachgruppenleitung)
Herr Beck
Französisch (Fachgruppenleitung)
Frau Muhle
Geschichte (Fachgruppenleitung)
Frau Hettlich
Informatik
 
 
Fachgruppenleitung
Herr Pavlowski (kommissarisch)
 
Sammlungsleitung (auch Neue Technologien)
Herr Pavlowski (kommissarisch)
Kunst
 
 
Fachgruppenleitung
NN
 
Sammlungsleitung
NN
Latein (Fachgruppenleitung)
Frau Westphal
Mathematik (Fachgruppenleitung)
Herr Duling
Musik (Fachgruppenleitung)
Herr Sporreiter
Physik
 
 
Fachgruppenleitung
Herr Lübbert
 
Sammlungsleitung
Herr Lübbert
Politik (Fachgruppenleitung)
Frau Lawrance
Religion
 
 
(ev.) (Fachgruppenleitung)
Herr Kremer (kommissarisch)
 
(kath.) (Fachgruppenleitung)
Frau Brink
Sport
 
 
Fachgruppenleitung
Herr Thobe
 
Sammlungsleitung
Herr Thobe
Werte und Normen (Fachgruppenleitung)
Herr Kremer (kommissarisch)